بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان + مشخصات و استثنات

مسئولین فنی بیمارستانها دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است در این شرح وظایف مسئولیتهای مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و همچنین کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات تعریف گردیده است و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است در ادامه به بندهایی از شرح وظایف یادشده که مبین مسئولیتهایی است که قابلیت بیمه پذیری دارند اشاره می گردد:

–  کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، ساختمانی، داروئی و تجهیزاتی مؤسسه و تطبیق آنها با استانداردهای  ارزشایابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 • جلوگیری از عمال پزشکی غیر مجاز.
 • اجراء و نظارت بر پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.))

در بیمه نامه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان، مسئولیت بیمه گذار در مقابل بیماران و اشخاص ثالث بیمه می گردد است بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف نامبرده، حادثه ای رخ دهد که منجر به خسارت جسمانی به بیماران و اشخاص ثالث گردد و بیمه گذار قانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد خسارت وارده از طریق این بیمه نامه جبران می گردد.

مشخصات بیمه مسوولیت مسئول فنی بیمارستان :

 • در این بیمه نامه فقط خسارت های بدنی وارد به بیماران و اشخاص ثالث بیمه می باشد و خسارات مالی بهر نوع که باشد پوشش ندارد. لازم بذکر است منظور از خسارات بدنی عبارتست از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی که مورد ادعای زیاندیده می باشد.
 • در این بیمه نامه محدوده جغرافیائی، محدوده بیمارستان می باشد و به عبارت دیگر برای هر بیمارستان یک بیمه نامه صادر می گردد یعنی اگر یک پزشک مسئول فنی دو بیمارستان مستقل از هم باشد بایستی دو بیمه نامه جداگانه خریداری نماید.
 • شرط جبران خسارت احراز مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر است و صرفاً منوط به رأی دادگاه و یا طرح موضوع در مراجع قضایی نگردیده است بنابراین بیمه گر با انجام کارشناسی و با توجه به مدارک مثبته نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود و در خصوص مباغ ضرور و زیان نیز بیمه گر وارد گفتگو و مذاکره با زیاندیده خواه شد تا رضایت نامبرده را جلب نماید. البته مبلغ خسارت بایستی حداقل معادل ریالی دیه از انواع دیات رایج مورد توجه قرار گیرد.
 • چنانچه بیمه گذار بخواهد رأساً با زیان دیده وارد مذاکره گردد تا رضایت وی را با پرداخت مبلغی جلب نماید بایستی قبلاً موافقت کتبی بیمه گر را در این ارتباط اخذ نموده باشد.
 • مهلت اعلام خسارت توسط بیمه گذار، از زمان اطلاع وی از هر نوع ادعا و مطالبه طبق قانون بیمه پنج روز تعیین گردیده است.

موارد استثناء در بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان

‌همانند سایر بیمه نامه های مسئولیت است و موارد خاص آن بشرح زیر اشاره می گردد:

 • خساراتی که ناشی از مسئولیت حرفه ای پزشک در ارتباط با امر تشخیص، مداوا و اعمال جراحی بیماران است و در واقع مسئولیتهایی که در قالب بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک تحت پوشش می باشد.
 • مسئولیت بیمه گذار در قبال خسارات وارد به بیمارستان شامل تأسیسات، ساختمان و وسائط نقلیه مستثنی گردیده است بعبارت دیگر فقط خسارات جانی تحت پوشش است.
 • زیانهای مالی بیمارستان و از دست دادن درآمد بیمارستان بیمه نمی باشد.

نظریه سازمان نضام پزشکی بعنوان نظر کارشناسی در بیمه نامه مورد قبول قرار گرفته و از ملاکهای تشخیص مسئولیت بیمه گذار است البته نظریه سازمان پزشکی قانونی بعنوان مرجع کارشناسی قوه قضائیه نیز ترجیحاً مشخص کننده مسئولیت بیمه گذار می باشد و ملاک احراز مسئولیت بیمه گذار است.

مینا کهریزی

مینا کهریزی ، نماینده بیمه

علی
 • با تشکر از مقاله خوبتون در زمینه بیمه مسئولیت
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا