اولویت اصلی بیمه مرکزی افزایش اعتماد مردم است

محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی با بیان این مطلب که حیات صنعت بیمه و تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه در گرو اعتماد مردم و بیمه‌گذاران است و این اعتماد نباید خدشه‌دار شود.

به گزارش بیدبرگ به نقل از پایگاه خبری نقدینه، محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه با بیان این مطلب افزود: در حالت مطلوب دغدغه نهاد ناظر تنها کنترل حاشیه توانگری شرکت‌های بیمه است تا در هر مقطع زمانی، توانایی ایفای تعهدات آنها را زیر نظر داشته باشد.
محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی  افزود: ریسک عملیاتی در شرکت‌های بیمه می‌تواند بحران آفرین باشد و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران، دولت، جامعه و مملکت پدید آورد. امین با اشاره به اینکه یک شرکت بیمه در هنگام ارزیابی ریسک در چارچوب ضوابط شناخته شده بین‌المللی باید حق بیمه‌ها را بین خسارت‌های دوره و ذخایر آتی تقسیم و ذخایر کافی را در چارچوب مقررات وضع شده در صورت‌های مالی خود لحاظ کند، اظهار کرد: اگر مدیران یک شرکت بیمه‌ای بدون رعایت مقررات و ضوابط شورای‌عالی بیمه و گرفتن ذخایر کافی، صورت‌های مالی خود را آرایش کنند، در واقع تعهدات آتی و درآمدهای آتی خود را پیش‌خور کرده‌اند.وی با تشریح این فرآیند غلط تصریح کرد: این شرکت‌ها منابعی که باید به‌صورت ذخایر در صورت‌های مالی مطرح شود، به‌عنوان هزینه لحاظ نمی‌کنند و در نهایت سود موهوم توزیع می‌کنند. امین با انتقاد از مدیرانی که منابع ناشی از دریافت حق بیمه‌ها را به شکل غیراصولی از شرکت بیمه خارج می‌کنند و در زمان ایفای تعهدات دچار مشکل می‌شوند، گفت: صورت‌های مالی باید براساس اصول و مقرراتی که نهاد ناظر تعیین کرده، تنظیم شود و اگر این اتفاق نیفتد، یا تصمیم‌گیرندگان آن شرکت به مقررات و ضوابط آگاهی ندارند و درک‌شان از پیامدهای عدم ذخیره‌گیری نقص دارد یا قصدشان، تامین منافع فردی و شخصی به بهای از میان بردن منافع بیمه‌گذاران است.

محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی با بیان این مطلب که حیات صنعت بیمه و تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه در گرو اعتماد مردم و بیمه‌گذاران است و این اعتماد نباید خدشه‌دار شود، افزود: بیشترین رویارویی شرکت‌های بیمه با مردم، زمان پرداخت خسارت است و در این مرحله است که شرکت بیمه، واقعیت خود را نشان می‌دهد. رئیس‌کل بیمه مرکزی، نگرفتن حق بیمه واقعی را دلیل اصلی نپرداختن خسارت واقعی دانست و گفت: این فرآیند نه‌تنها بنیان شرکت و آینده پرداخت خسارت را متزلزل می‌کند؛ بلکه به اعتماد مردم و مسوولان به صنعت بیمه هم صدمه می‌زند. امین، عمق نظارت بیمه مرکزی را متناسب با بلوغ شرکت‌های بیمه ارزیابی کرد و گفت: برای مثال وقتی شرکت‌های بیمه قرارداد بین خود و نمایندگان را با چارچوب آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه تطبیق نمی‌دهند، بیمه مرکزی باید ورود کند تا وضعیت را به سامان برساند. وی از موضوع «نگهداری ریسک» به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های نظارتی بیمه مرکزی یاد کرد و افزود: تعیین مجموعه ریسک‌های شرکت‌های بیمه در دست بررسی است و این طرح را به‌زودی به شورای‌عالی بیمه می‌بریم و ابلاغ می‌کنیم تا از این بابت هم خیال نهاد ناظر راحت باشد که یک شرکت بیمه بیش از ظرفیتش ریسک نگهداری نمی‌کند.

Leave a Reply