همه چیز در مورد بیمه عمر ساده بیمه پارسیان

بیمه عمر ساده بیمه پارسیان چیست؟

در ابتدا شما بر اساس نیازها و نحوه زندگی خود، تعیین می‌کنید که در صورت بروز اتفاقی ناگوار، خانواده‌تان به چه میزان تامین مالی نیازمندند. سپس تصمیم می‌گیرید که تا چه مدت می‌خواهید از این پوشش برخوردار باشید. با خرید یک بیمه‌نامه عمر ساده ، سرمایه‌ای را برای تامین مالی خانواده برای مدت معینی بین ۵ تا ۱۵ سال تعیین می‌کنید. در صورت وقوع فوت در خلال مدت تعیین شده، بلافاصله سرمایه بیمه به کسانی که از قبل تعیین کرده‌اید پرداخت خواهد شد.

در واقع در این بیمه‌نامه، اطمینان خاطر مهمترین چیزی است که با پرداخت حق‌بیمه بدست می‌آورید. در مقایسه با تعهد شرکت بیمه، شما حق بیمه ناچیزی می‌پردازید. این بیمه‌نامه، کمترین حق بیمه را در مقابل ارائه پوشش خطر فوت دارد. ضمنا نحوه پرداخت این حق بیمه به انتخاب شما می‌تواند به دو صورت سالانه و یکجا باشد.

ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی بیمه پارسیان

 • • تعیین سرمایه فوت از ۵۰میلیون ریال تا ۶۰۰میلیون ریال
 • • استفاده از مزایای این پوشش از سن ۱۵ تا ۶۵ سالگی
 • • بهره‌مندی از پوشش‌ بیمه‌ای از ۵ تا ۱۵سال. البته مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه نباید از ۷۰سال بیشتر باشد.
 • • تعیین سرمایه بیمه نامه و حق بیمه به صورت ثابت یا افزایشی (۱۰% افزایش سالانه)

مزایای بیمه عمر ساده بیمه پارسیان

 • • پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه‌شده به هر علت
 • • امکان افزایش سرمایه به میزان ۱۰% در سال
 • • پرداخت سرمایه به صورت مستمری
 • • معافیت مالیاتی و معافیت از قوانین انحصار وراثت
 • • این بیمه نامه هیچ گونه پوشش اضافه‌ای ندارد.

به عنوان مثال میزان حق‌بیمه این نوع بیمه‌نامه عبارتند از:

بیمه عمر ساده زمانی  بیمه پارسیان با سرمایه ثابت

برای افرادی با سنین ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سال و قراردادهایی با طول مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ سال با سرمایه ۱۰میلیون ریال جدول زیر حق بیمه‌های یکجا و سالانه را برای بیمه عمر ساده بیمه پارسیان با سرمایه ثابت نشان می‌دهد.
 حق‌بیمه‌های بیمه عمر ساده بیمه پارسیان به ریال
مدت بیمه‌نامه
 ۵ سال  ۱۰ سال  ۱۵ سال
 یکجاسالانهیکجاسالانهیکجاسالانه
  سن بیمه‌شده
 ۳۰۹۴,۶۶۶۴۳,۳۲۳۱۳۵,۸۴۵۴۵,۲۴۱ ۱۸۸,۹۵۰۴۸,۲۹۱
 ۴۰۱۴۹,۴۴۴۶۰,۱۷۶۲۳۶,۴۰۵۶۶,۱۰۶۳۵۵,۰۲۷۷۴,۶۶۴
 ۵۰۳۰۹,۶۰۴۱۰۹,۹۴۰۵۱۳,۷۸۴۱۲۴,۹۵۸۷۶۷,۷۸۳۱۴۲,۷۷۲

مثلا، شخص ۳۰ ساله ای که برای مدت ۱۵ سال خود را در قبال سرمایه ۲۰ میـلیون ریال بیمه عمـر با سرمایه ثابت میکـند، باید حق بیمـه سالانه‌ای معادل ۹۶.۵۸۲ ریال در ابتدای هر سال به بیمه‌گر بپردازد. پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه توسط بیمه‌گذار، تعهدات بیمه‌گر جاری می‌شود.

بیمه عمر ساده با سرمایه افزایشی:

برای افرادی با سنین ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سال و قراردادهایی با طول مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ سال با سرمایه ۱۰میلیون ریال جدول زیر حق بیمه‌های یکجا و سال اول را نشان می‌دهد.

 حق‌بیمه‌های بیمه
مدت بیمه‌نامه
 ۵ سال  ۱۰ سال  ۱۵ سال
 یکجاسال اولیکجاسال اولیکجاسال اول
  سن بیمه‌شده
 ۳۰ ساله۱۰۷,۵۳۱۴۳,۴۹۵۱۸۷,۲۱۹۴۶,۱۱۴۳۳۶,۷۰۰۵۱,۱۱۷
 ۴۰ ساله۱۷۴,۴۰۵۶۰,۸۱۴۷۶۳,۶۳۱۱۳۱,۸۵۱۶۸۰,۷۵۰۸۲,۹۰۳
 ۵۰ ساله۳۶۷,۷۴۲۱۱۱,۴۴۰۳۴۳,۳۷۷۶۸,۸۶۵۱,۴۷۵,۱۶۱۱۶۰,۵۲۲
مثلا، حق بیمه یکجای شخص ۳۰ ساله ای که برای مدت ۱۰ سال خود را در قبال سرمایه ۲۰ میـلیون ریال بیمه عمـر ساده زمانـی بیمه پارسیان با سرمایه افزایشی ۱۰% می‌کند، ۳۷۴.۴۳۸ ریال و حق بیمـه سال اول وی ۹۲.۲۲۸ ریال است.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت در بیمه پارسیان

۱. فوت در اثر بیماری :

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
 • ۴. مدارک مرتبط با فوت شامل: کپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ کپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
 • ۵. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • ۶. مدارک مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسکن‌ها و…
 • ۷. اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ که مبلغ سرمایه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

۲. فوت در اثر حادثه :

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
 • ۴. مدارک مرتبط با فوت شامل: کپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ کپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
 • ۵. کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نیروی انتظامی،‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • ۶. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی روز حادثه (در صورت وجود)
 • ۷. اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ که مبلغ سرمایه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

۳. امراض خاص :

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • ۴. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • ۵. مدارک مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسکن‌ها و…
 • ۶. اصل صورتحساب‌ها و کلیه فاکتورها یا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌های انجام شده

۴. در صورت بروز نقص عضو یا از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • ۴. گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
 • ۵. کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • ۶. مدارک پزشکی روز حادثه
 • ۷. گزارش پزشک معالج مبنی برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم
 • ۸. مدارک مورد تایید پزشکی قانونی

۵. معافیت از پرداخت هزینه‌ها در اثر از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه یا بیماری:

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • ۴. گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
 • ۵. کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • ۶. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری یا حادثه شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • ۷. مدارک نشان‌دهنده نقص عضو و از کار افتادگی کلی و دائم بیمه‌شده (عکس یا گرافی‌های روز حادثه)
 • ۸. گزارش پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.
 • ۹. مدارک مورد تایید پزشکی قانونی (در صورت وجود حادثه)

پرداخت خسارت در بیمه های گروهی بیمه پارسیان

مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وقوع حادثه و یا فوت و همچنین ارسال مدارک از طریق دبیرخانه می باشد.( اعلام خسارت از طریق فکس و یا اتوماسیونی اداری صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و تا ارسال مدارک اقدامی از طرف واحد خسارت نخواهد داشت)

 • – در مورد خسارتهای نقص عضو و از کار افتادگی دائم تعیین میزان نقص عضو پس از گذشت حد اقل شش ماه از تاریخ حادثه امکان پذیر میباشد . لذا لازم است تا بیمه شده پس از انجام فیزیوتراپی و پایان اقدامات درمانی جهت تعیین درصد نقص عضو اقدام نماید.

درصورت فوت بیمه شده:

 • ۱- نامه بیمه گذار مبنی بر اعلام فوت بیمه شده
 • ۲- کپی تمام صفحات شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی(کپی برابر اصل )
 • ۳- فیش حقوقی زمان فوت و دو ماه قبل از آن(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۴- حکم استخدامی و یا قرارداد کاری بیمه شده در سال وقوع حادثه(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۵- جواز دفن و گواهی فوت صادره توسط پزشک و یا پزشکی قانونی (کپی برابر اصل)
 • ۶- گواهی وفات صادره از ثبت احوال (کپی برابر اصل)
 • ۷- کلیه مدارک بستری و بیمارستانی به غیر از صورتحساب و فاکتورهای درمانی (شامل برگه پذیرش و شرح حال اولیه – برگه خلاصه پرونده – برگه شرح عمل ) که بیمه شده قبل از فوت در آن مرکز درمانی تحت معالجه قرار گرفته است

درصورت فوت بیمه شده بر اثر بیماری:

 • • سابقه پوشش بیمه ای سال گذشته بیمه شده نزد دیگر شرکت های بیمه ای درصورتیکه بیمه شده اولین سال بیمه ای را با شرکت بیمه پارسیان داشته باشد.(ممهور به مهر شرکت بیمه گر قبلی)

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه:

 • • کپی برابر اصل گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ( در صورتی که بیمه شده هدایت وسیله نقلیه را در زمان حادثه بر عهده داشته است )
 • • کپی برابر اصل کروکی و گزارش راهنمایی و رانندگی ( در صورت فوت بیمه شده به دنبال حادثه رانندگی ) که مشخصات بیمه شده در آن درج شده باشد.
 • • گزارش نیروی انتظامی و یا پزشکی قانونی ( برگه معاینه جسد و نظر نهایی پزشکی قانونی مبنی بر تعیین نهایی علت فوت ) درصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودکشی- مسومیت و موارد فوت مشکوک )

مدارک مورد نیاز درصورت نقص عضو کلی وجزئی :

 • ۱- نامه بیمه گذار مبنی بر وقوع حادثه برای شده
 • ۲- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح (کلانتری ، پزشک قانونی ، نیروی انتظامی و …)تهیه شده باشد و یا کارفرما که در آن مشخصات بیمه شده درج شده باشد.
 • ۳- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده :گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه و کروکی تصادف
 • ۴- کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمه شده (کپی برابر اصل )
 • ۵- فیش حقوقی ماه وقوع حادثه و دو ماه قبل از آن(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۶- حکم استخدامی و یا قرارداد کاری با بیمه شده مربوط به زمان حادثه(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۷- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین عوارض باقیمانده (اصل گواهی)
 • ۸- کلیه مدارک پزشکی –بیمارستانی به غیر از صورت حساب و فاکتور ها ( شامل برگه پذیرش – شرح حال اولیه – خلاصه پرونده و شرح عمل ) که بیمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه در آن مرکز درمانی بستری شده باشد.
 • ۹- رادیو گرافیهای عضو اسیب دیده قبل و بعد از درمان
 • ۱۰- در صورتی که قرارداد هزینه های پزشکی را نیز تحت پوشش قرار دهد ، اصل کلیه فاکتور ها و صورت حساب بیمارستانی دارای مهر و تاریخ

در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه( درصورتیکه در بیمه عمر و حوادث گروهی پوشش هزینه پزشکی خریداری شده باشد)

 • ۱- گزارش حادثه درصورتیکه در محیط کار باشسد تکمیل فرم گزارش حادثه توسط کارفرما
 • ۲- اصل مدارک پرداخت هزینه های انجام شده .
 • ۳- گزارش پزشک معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده.
 • ۴- در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.
 • ۵- کپی شناسنامه بیمه شده .
 • ۶- آخرین حکم کارگزینی
 • ۷- فیش حقوق بیمه شده

اعلام شماره حساب شبا شرکت بیمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه کتبی و در سر برگ شرکت بیمه گذار

اعلام شماره حساب شخص بیمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزینه پزشکی به همراه کپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسریع درپرداخت خسارت

سایر مدارک تکمیلی در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید

بیمه پارسیان,بیمه پارسیان

فهیمی
 • این بیمه با بیمه عمر مان چه فرقی داره
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا