بدهی میلیاردی بیمه ایران و سینا به صندوق تامین خسارت های بدنی

جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: افراد مقصر در سوانح رانندگی از محل حادثه نگریزنداین صندوق آنها را حمایت می‌کند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از نسیم مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی، از عدم همکاری  تعدادی از شرکت های بیمه ای برای پرداخت مطالبات معوق به این صندوق خبر داد و به نسیم گفت که  به غیر از تعداد محدودی شرکت بیمه ای، مابقی، شرکت ها در پرداخت پنج درصد حق بیمه شخص ثالث همکاری  خوبی با این صندوق دارند.

علی جباری، تاکید کرد که وصولی این صندوق  از شرکت های  بیمه ای در سال گذشته به مراتب  کمتر از خسارت های  پرداختی  صندوق  تامین خسارت های  به مردم بوده است.

گلایه این مقام مسئول در صندوق تامین خسارت های بدنی از عدم همکاری برخی از  شرکت ها بعد از آن مطرح می شود که طبق قانون، دریافت پنج درصد ازحق بیمه شخص ثالث از افراد توسط شرکت های بیمه ای و واریز آن به حساب  این صندوق جهت پرداخت خسارت به افراد حادثه دیده، وجوه بازیافت شده از حوادث رانندگی پس از پرداخت خسارت به زیاندیدگان ، درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق، بیست درصد جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور، بیست درصد از کل هزینه‌های داد رسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه ،کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص ثالث، جرایم نقدی دریافتی از شرکت‌های بیمه به علت اجرا نشدن مفاد این قانون و کمک‌های دولت در صورت ناکافی بودن منابع مالی صندوق از جمله محل های  درآمدی  این صندوق  به شمار می رود.

گمان می رود، میزان درآمد صندوق تامین خسارت های بدنی از محل های مورد اشاره در سال  گذشته به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان  رسیده باشد هر چند که  طبق اعلام مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، سال  گذشته فقط ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت توسط این صندوق به ۱۵ هزار فقره پرونده پرداخت شده که از قرار معلوم، دریافت کنندگان این وجوه گروه هدف  یعنی افراد درمانده و سانحه دیده هستند.

گزارش حاکی از آن بوده که در حال حاضر دو شرکت بیمه ایران و سینا به ترتیب ۱۰۰ و ۱۰ میلیارد تومان به این صندوق بدهکارند و به نظر می رسد که عزم جدی  هم برای  پرداخت این بدهی  معوق به صندوق مذکور ندارند.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی،از پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت توسط این صندوق  درسال گذشته به ۱۵ هزار نفر خبر داد و گفت که  گروه هدف این صندوق افراد درمانده و سانحه دیده هستند.

به گفته وی، صندوق تامین خسارت های بدنی، سیاستی را در حال حاضر در دست اقدام دارد که افراد مقصر در سوانح رانندگی را تحت حمایت خود قرار دهد و افزود که افراد مقصر در سوانح رانندگی  از محل حادثه نگریزند چرا که این صندوق آنها را مورد حمایت خویش قرار می دهد.

جباری، تصریح کردکه با هماهنگی  با نیروی اتنظامی و مراجع ذی صلاح، صندوق تامین خسارتهای بدنی ، افراد محکوم به زندان را نیز تحت حمایت قرار داده و آنهارا از زندان می رهاند.

وی، با تاکید برتهیه بیمه نامه شخص ثالث به افراد فاقد این بیمه نامه گفت که درحال حاضر، درصورت بروز سوانح رانندگی ، مراجع قضایی  بیمه نامه شخص ثالث  را به عنوان وثیقه قبول می کنند.

سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

ایمان
  • شرکت های بیمه که همش باید پول به صندوق خسارت های بدنی بدن
۵.۰

دیدگاه خود را ثبت کنید: