بازگشایی پرونده گزینش حرفه ای مدیران در صنعت بیمه

در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ، مدیر عامل شرکت بیمه نوین و نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه توضیحاتی در خصوص پیش نویس آئین نامه “نحوه تایید و لغو صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه “که در جلسات شورایعالی بیمه در دست بررسی است مطالبی را بیان کرده است که با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد شده است اتخاذ تصمیم در این خصوص در شورای عالی بیمه به تاخیر بیافتد تا نظرات شرکتهای بیمه در سندیکا تجمیع و به بیمه مرکزی ارسال شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، فریدون صفرخانلو از مدیران با سابقه وکارشناس صنعت بیمه در خصوص پیش نویس” آیین نامه در حال بررسی نحوه تایید ولغو صلاحیت حرفه ای مدیران وکارکنان صنعت بیمه کشور” گفت : بروز مشکلات مالی وعملکردی د‌‌‌‌ر یک شرکت بیمه باعث شد‌‌‌‌ه است تا جامعه و بیمه‌گذارانی که ازاین شرکت سهامی عام اقد‌‌‌‌ام به خرید‌‌‌‌ خد‌‌‌‌مات بیمه‌ای کرد‌‌‌‌ه‌بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ با مشکلاتی مواجه شوند که اثرات سوء آن یعنی کاهش اعتماد‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌اران خد‌‌‌‌مات بیمه‌ای از صنعت بیمه کشورمان هنوز باقی است .

وی اضافه کرد :در حال وضعیت وعملکرد مالی صنعت بیمه‌ نیز چندان خوب نیست وبسیاری از سهام داران شرکت‌های بیمه که در آن سرمایه گذاری کرده اند،از اوضاع‌ و احوال شرکت بیمه ای که در آن سرمایه گذاری کرده اند رضایت چندانی ندارند و شاید در مجامع عمومی سالیانه شرکت های خود حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند، زیرا با چالش‌هایی مانند سود کم و ضریب خسارت بالا مواجه هستند، برخی از شرکت های بیمه با تقبل ریسک‌های بالا و غیر اکچوئری فقط سهمی از بازاررا به دست آورده اند ولی سود ‌‌‌‌ده نخواهند بود .

صفرخانلو در ادامه اذعان کرد که لذا این سؤال مطرح است که آیا صرفا افزایش پرتفوی وآن هم در دو رشته ثالث و درمان ویا افزایش سرمایه برخی از شرکت های بیمه توانسته است تغییری در روند صنعت بیمه وبدون در نظر نگرفتن خواسته بازار وبیمه گذاران را پاسخگو باشد؟که مسلما بعید به نظر می‌رسد به این سؤال به توان پاسخ مثبت داد زیرا که باید باور کرد که درحال حاظر صنعت بیمه‌ کشورازکمبود مدیریت حرفه ای وکارشناسی برخوردار است.
وی در خصوص راهکار های ان معضلات نیز اضافه کرد که عملا فقط وفقط یک راه چاره برای اصلاح این صنعت و شرکت های بیمه وجود دارد و آن اینکه مدیران ارشد صنعت بیمه کشورباید با دقت بیشتروکارشناسی تایید وانتخاب وانتصاب شوند.

صفرخانلو با بیان اینکه واقعیت این روزهای صنعت بیمه این است که دیگر بازار بیمه بازار امن و سود‌ده نیست،ادامه داد : زیرا که برخی از مدیران ارشد آن تخصص و تجربه کافی را برای تصدی این صنعت کاملا تخصصی را نداشته وندارند و به دلیل عدم آشنایی با بازار بکر و دست‌نخورده کشور وفقدان تبحر درارائه ومعرفی محصولات جدید و با ارائه نرخ‌های غیرکارشناسانه و با ریسک های بالاوفقط جهت خود نمایی و گرفتن سهم رقبا از بازارهای فعلی مبارزه کرده ومی‌کنند؛ وبا افزایش کاذب پرتفوی غیر اصولی وپایه ای این معضل را هر روز سخت‌تر‌ و سخت‌تر می کنند.

این کارشناس بیمه در ادامه با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع خسارت های جاری وخسارت های معوق ونگرفتن ذخایر فنی مناسب وداشتن ضرایب خسارت بالای برخی از رشته های بیمه ای از جمله رشته های ثالث ودرمان وعدم ارائه صورت های مالی شفاف ، آفت صنعت بیمه کشور شده است وباعث خواهد شد یک یا چند شرکت‌‌ بیمه در آینده به دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارت‌هایی که خود عامل آن بوده‌اند، دیگر نتوانند به رقابت ادامه دهند و از گردونه رقابت خارج شوند این نکته را متذکر شد که این قبیل تصمیمات مدیریتی وعدم توانایی مالی برخی از شرکت های بیمه در پرداخت به موقع خسارت به کل صنعت بیمه آسیب خواهد زد و باعث بی‌اعتمادی مردم وبیمه گذاران به صنعت بیمه کشور خواهد شد.

وی در تکمیل سهنان این بخش گفت که صنعت بیمه کشور در صورتی می‌تواند جایگاهی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه پوشش مناسب بیمه ای باشد که مدیران ارشد این شرکت‌های بیمه حرفه‌ای وآشنا به صنعت بیمه ومحصولات جدید بیمه‌ای وشبکه فروش باشند و به صورت مقطعی در این شرکت ها ی بیمه تصدی مدیریت را بر عهده نداشته باشند ودر شرکت های بیمه اصول حاکمیت شرکتی ودر نظر گرفتن منافع سهامداران وبیمه گذاران به درستی وبا هم تبیین شود.

صفرخانلو در خصوص نقش نظارتی بیمه مرکزی در این بخش اضافه کرد که بیمه مرکزی به عنوان متولی اصلی فعالیت‌های بیمه‌های بازرگانی کشور باید ضمن رعایت مصوبات شورای عالی بیمه بالاخص ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۴۰ وتبصره های آن و با ارائه چارچوب مدون ومشخص از ورود وانتصاب افراد فاقد صلاحیت وتجربه در صنعت بیمه کشورممانعت کند.

به گفته وی این نهاد عالی بیمه‌ای بایستی علاوه بر نقش نظارتی و قانونی نقش راهبردی و حمایتی خود راپررنگ تر کند زیرا که عملکرد این قبیل مدیران فاقد تخصص وتجربه ثابت کرده است ابتدا گریبان بیمه مرکزی را خواهد گرفت.
صفرخانلو با بیان این مطلب که بیمه مرکزی نبایستی اجازه دهد بر خلاف مصوبات شورای عالی بیمه ودور زدن قوانین، چند شرکت و….. به صورت توافقی به هم بپیوند‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و شرکت بیمه تاسیس کنند به طوری که بتوانند در قالب یک شرکت بیمه پول‌های مرد‌‌‌‌م را به عنوان حق بیمه جمع کنند‌‌‌‌ ونهایتا به خود‌‌‌‌شان و شرکت‌های زیرمجموعه وام وتسهیلات ‌د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ و با انتصات افراد خود به عنوان هئیت مدیره یا مدیر عامل وبا عدم پرداخت خسارت و این قبیل فعالیت‌ها ، هدف ونقش مورد‌‌‌‌ انتظار و حقیقی که باید صنعت بیمه و شرکت بیمه باید د‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌ را ایفا نکنند گفت : لذا با توجه به موارد ذکر شده فوق و موارد دیگر که در حال حاظر نتوان به آنها اشاره کرد، تهیه وتدوین این آیین نامه وانتصاب مدیران با تجربه وبا تخصص بتواند باعث رشد و ارتقای صنعت بیمه در کشور و افزایش ضریب نفوذ آن در قشرهای گوناگون جامعه گردد وعلاوه بر حفظ و ارتقای فرهنگ بیمه‌ای کشور، صنعت بیمه را به محیطی امن برای اخذ پوشش های بیمه ای وسرمایه‌گذاری و کارآفرینی مبدل کند .

به گفته وی در غیر این صورت با انتصاب مدیران غیر حرفه ای و با لابی کردن ودر نظر گرفتن خواسته سهامداران عمده ویا با افزایش سرمایه وآن هم ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت نمی توان آینده روشنی را برای صنعت بیمه کشورمتصور شد که نهایتا باعث کاهش اعتماد مردم به صنعت بیمه خواهد شد.

صفرخانلو افزود: برخی از شرکت های بیمه‌های خصوصی متاسفانه د‌‌‌‌ر سال‌های اخیر به سمت شخصی شد‌‌‌‌ن پیش رفته اند‌‌‌‌ و د‌‌‌ر نتیجه در این شرکت ها ی بیمه رقابت سالم و ایجاد‌‌‌‌ کارایی د‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌یریت از اهمیت لازم بر خوردار نیست.

به عقید‌‌‌‌ه این کارشناس باید‌‌‌‌ با استفاد‌‌‌‌ه از تمام توان و ظرفیت‌ها آیین نامه ای را تدوین کرد که مدیران برگزیده وتایید صلاحیت شده بتوانند صنعت بیمه را از شرایط کنونی خارج نمایند و با تخصص خود باعث از بین بردن زمینه هرگونه فساد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر این صنعت‌‌‌‌ را فراهم نمایند ‌‌‌‌و همان‌طور که از صنعت بیمه انتظار د‌‌‌‌اریم این صنعت تضمینی برای سرمایه گذاری باشد‌‌‌‌ .

وی در پایان اذعان کرد: اگر این صنعت بخواهد ‌‌‌به جایگاه واقعی وشایسته خود‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ شود‌‌‌‌ و ایفای نقش نماید‌‌‌‌ انتصاب مدیران حرفه ای کمک خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌ زیرا که انتخاب مدیران واجد شرائط در صنعت بیمه باعث شد‌‌‌‌ه تا تخلفات کاهش و افزایش کارایی و بهره وری را شاهد‌‌‌‌ باشیم و مشکلاتی را برای بیمه گذاران ایجاد‌‌‌ نشود‌.زیرا د‌‌‌‌ر صنعت بیمه اولین و مهم‌ترین نکته اعتماد‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌اران خد‌‌‌‌مات است بنابراین اگر این اعتماد‌‌‌‌ از بین برود‌‌‌‌ شاهد‌‌‌‌ زوال این صنعت خواهیم بود.
به گفته این کارشناس ظرفیت‌ بالای صنعت بیمه کشور به منظور توسعه همه جانبه آن و برطرف نمودن نیازهای اساسی جامعه وبیمه گذاران در گرو انتخاب مدیران با تجربه وتخصص وتعهد است.

لازم به ذکر است با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهادات سندیکا با قید فوریت جهت اعلام به شورای عالی بیمه در حال تدوین می باشد.

Leave a Reply