بازار بزرگ بیمه واحد مسکونی وفرصتی که ازدست می رود

مهندس محمد فرید لطیفی معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه  ۲۰ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که متاسفانه تنها ۲۰ درصد آن تحت پوشش بیمه قرار دارند.

به گزارش بیدبرگ به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران ، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با تاکبد بر ضرورت پای کار آمدن بیمه‌ها در حوادث و بحران‌ها اظهارکرد: بیمه‌ها نقش موثری در کاهش خسارات ناشی از زمین‌لرزه و دیگر حوادث طبیعی دارند؛ یکی از مهم‌ترین تاثیرات بیمه‌ها این است که شهروندان باید یکسری حداقل‌های استاندارد ایمنی را در ساختمان‌های خود رعایت کنند تا بتوانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از سویی دیگر نحوه پرداخت خسارات نیز تغییر کرده و بیمه‌ها خسارات را به آنان پرداخت می‌کنند.

رشد تحت پوشش قرار گرفتن بیمه واحد مسکونی

مهندس محمد فرید لطیفی با بیان اینکه ۲۰ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که متاسفانه تنها ۲۰ درصد آن تحت پوشش بیمه قرار دارد، گفت: تا سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد از این اماکن تحت پوشش بیمه قرار داشتند، پس از آن با اقدامات سازمان مدیریت بحران و حوادث پیش آمده، تمایل به بیمه کردن واحد مسکونی در برابر حوادث افزایش یافت و در حال حاضر این عدد به ۲۰ درصد از کل واحدهای مسکونی سراسر کشور افزایش یافته است اما برنامه‌ریزی‌های سازمان مدیریت بحران به گونه‌ای است که حداقل تا پایان سال آینده باید نیمی از واحدهای مسکونی کشور یعنی پنجاه درصد عدد فعلی تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور همچنین گفت: در صورت بیمه شدن واحد مسکونی، دولت از روند پرداخت مستقیم خسارت‌ها کنار رفته و بیمه‌ها مسوول پرداخت آن خواهند شد البته با نظارت‌ و اجرای طرح بیمه اماکن مسکونی، منابع دولتی که اکنون صرف جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی می شود، حذف شده و هزینه های ناشی از خسارات توسط بیمه جبران خواهد شد.

لطیفی تاکید کرد: متاسفانه همچنان جای خالی بیمه‌ها در این موضوع احساس می‌شود و باید سازوکارهای لازم برای افزایش رغبت مردم به بیمه‌کردن منازل خود و همچنین توانمند کردن و حمایت از بیمه‌ها پیش‌ بینی شود.

Leave a Reply