بازاریابی و برند سازی نوشته دکتر صحت

,دانشگاه علامه طباطبایی,مدیریت بازرگانی,مژده چرخیان,صنعت بیمه,استراتژی­ بازاریابی,,بازار هدف در صنعت بیمه,بازار هدف در صنعت بیمه,بازاریابی در صنعت بیمه,استراتژی های فروش,عناصر برند,رفتار مصرف کننده,مدیریت بازار,بازاریابی و مدیریت بازار,بازاریابی و برند سازی نوشته دکتر صحت,بازاریابی,برند سازی,دکتر صحت

مشاور و وکیل بیمه

ارسال پاسخ