اولین نشست گپ و گفت

پارک علم و فناوری,مدرسه بیمه,ایزدی,رییس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه آسیا,دمقی,دبیر شورای فنی و مطالعات شرکت سهامی بیمه ایران,زاهدنیا,کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران,گپ و گفت,روابط بین شرکت,نمایندگان بیمه,بیدبرگ,شبکه اجتماعی صنعت بیمه,شبکه اجتماعی بیمه,نوری اعتماد

Leave a Reply