اولویت های تامین اجتماعی در بخش بازرسی و درآمد

محمدحسن زدا معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۷ سازمان از نقطه سر به سر گذشته است گفت: لازم است سازمان از مدیران و کارشناسان حرفه ای استفاده کندو باید نقاط قوت وضعف نیز شناسایی شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، محمدحسن زدا  معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۷ سازمان از نقطه سر به سر گذشته است گفت: لازم است سازمان از مدیران و کارشناسان حرفه ای استفاده کندو باید نقاط قوت وضعف نیز شناسایی شود.

محمدحسن زدا اظهار داشت: کنترل و نظارت مستمر بر تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون، زمین های بازداشتی و حساب های بانکی بازداشت شده، تعداد پرونده های ارسالی به مؤسسه حسابرسی و تجدیدنظر تا حصول نتیجه، و همچنین بررسی حساب‌های ناشناس ایجاد شده و آسیب شناسی آن، از مهمترین اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی است.

معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه اجرای سیستم کنترل بازرسی در شعب استان، تشکیل تیم در ستاد اداره کل و بررسی پرونده‌های بازرسی شده شعب استان، روشن شدن سپرده موقت کارفرمایان و تبدیل آن به حساب قطعی، شناسائی لیست های بدون وجه با توجه به لیست های اینترنتی، کنترل ابلاغ‌های الکترونیکی، تعامل با شهرداری‌ها به منظور وصول مبالغ و درآمد بیمه کارگران ساختمانی، کنترل هزینه های شعب و شناسایی هزینه‌هایی که رشد نامتعادل داشته، نظارت مستمر بر تقسیط بدهی کارفرمایان با توجه به بودجه ابلاغی درآمد استان، نظارت بر فرآیند اجرای کار مأمورین ابلاغ را مورد تأکید قرار داد.

محمدحسن زدا تأکید کرد: باید نقاط ضعف را شناسایی و آنان را اولویت بندی کرد که در این خصوص اقدامات زیربنایی در زمینه سیاست ابلاغی سازمان به عنوان یک سند بالادستی و تبیین این موضوع که منابع و حقوق سازمان تامین اجتماعی حق الناس است، انجام شده است.

وی در مورد ایجاد برنامه عملیاتی برای سازمان به منظور مقاصد، اهداف، مأموریت‌های سازمان و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ارتقاء بحث IT سازمان مطالبی به اختصار بیان کرد.

Leave a Reply