انواع بیمه های مسئولیت مدنی

 بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب ۱۳۳۹ )  هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

انواع بیمه های مسئولیت مدنی عبارت اند از:

۱- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود ، مسئول هستند . این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد . تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه اعم از کارگران ساختمانی، عمرانی ، خدماتی،  صنعتی و تولیدی تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود . به موجب این بیمه نامه هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو کارگران براثر حوادث ناشی از کار تحت پوشش قرار می گیرد

۲-   بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث  (ویژه عملیات ساختمانی)

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب ، گودبرداری ، پی کنی ، نصب اسکلت فلزی و غیره  می باشد، این خسارت ها می تواند  شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان مجاور در اثر ریزش ،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز و خسارات وارد به تاسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن و هم چنین خسارت جانی وارد به عابرین و همسایگان باشد . با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش  قرار می گیرد.

۳-  بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان  در قبال بیماران که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ویا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا  ،اعمال جراحی ، وبه طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده ویا فوت شوند این بیمه نامه بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است و کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان مشمول پوشش بیمه ای می باشد،به شرط آن که معالجه و یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.

به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور خصوصا قانون دیات  درر سیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان ، حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین وضع شده مذکور باشد .

 ۴- بیمه مسئولیت مدنی شرکت های مسافرتی

در صورتی که برای هر یک  از مسافران تور اتفاقی رخ‌دهد، مسئولیت جبران خسارات آن شامل هزینه پزشکی، فوت و نقص عضو  بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود. از این رو مسئولین آژانس های مسافرتی که مالکیت تور را به عهده دارند در قبال مراجعه‌کنندگان به آژانس ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

۵-  بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات و یا تماشای فعالیت ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت جبران می گردد.

۶-  بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و نگهدارندگان آسانسور در مقابل استفاده کنندگان از آن

شرکت های نصب و نگهداری کننده آسانسور و یا هیئت مدیره ساختمان ها، می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به استفاده کنندگان آسانسور ها بیمه نمایند.حداکثر تعهد بیمه گر متناسب با حداکثر ظرفیت هر آسانسور خواهد بود.

۷-  بیمه مسئولیت شرکتـهای گـاز و توزیع  نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین

به طور کلی موضوع بیمه عبارتست از جبران کلیه خسارت های جانی اعم از غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی همچنین جبران خسارت های مالی وارده به اموال اشخاص ثالث درعرصه و اعیانی مشترک و یا مصرف کننده و اشتراک های عمومی مرتبط باساختمان های مسکونی و کلیه افراد حاضردر مکان مورد بیمه همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در محدوده  حوزه استحفاظی شرکت های گاز و برق .

 ۸- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمانی

جهت برقراری تامین بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین طراح ، محاسب ،مجری و ناظر ساختمان که در عضویت سازمانهای نظام مهندسی استانها می باشند و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری دارند بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین تهیه و عرضه می گردد .

براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و…) کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارات مالی مطابق تقاضای طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود.

۹-  بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری

بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث،بدین معنی که چنانجه در نتیجه فعل یا ترک فعل بیمه گذار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قوانین فوق و شرح وظایف قانونی شهرداری(قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و الحاقیه های مربوطه )تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه خسارت وارده را جبران می نماید.

۱۰- بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و مهمانپذیرها

براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

سایر رشته های بیمه مسئولیت مدنی

 –          بیمه مسئولیت مدنی مدیران  مهد کودک

–          بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی

–          بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک ها

–          بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

–           بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها

–          بیمه مسئولیت مدنی آسایشگاه ها

–          بیمه مسئولیت مدنی پارکینگ های عمومی

–          بیمه مسئولیت مدنی تعمیر گاه های خودرو

–           بیمه مسئولیت مدنی شرکت های پیمانکار اجرای عملیات طرح های عمرانی (طرحهای آب ، برق ، مخابرات ، نفت وگاز  و…)

–          و…

صارمی
  • چه شرکتی بیمه مسوولیت خوبی برای ساختمان میده؟
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا