با تصویب انحصاری بودن صنعت بیمه نرخ‌گذاری بیمه توسط شورای رقابت انجام می شود

موضوع انحصاری بودن فعالیت بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، موضوع انحصاری بودن فعالیت بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از احتمال تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری بیمه‌ای این شورا با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه در کشورمان خبرداد.
نادر قاضی پور با اشاره به دستور کار آخرین جلسه شورای رقابت در مورد بررسی انحصاری بودن فعالیت صنعت بیمه در کشورمان، گفت: این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که آیا صنعت بیمه در کشورمان انحصاری است یا غیرانحصاری؟
عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جلسه خوبی در این زمینه برگزار و نقطه نظرات اعضا استماع و گزارشاتی هم ارائه شد، تصریح کرد: در این جلسه موضوع انحصاری بودن فعالیت بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: موضوع انحصاری بودن بیمه های اشاخص هم مورد تبادل نظر قرار گرفت اما نتایج قطعی و نهایی نشد و قرار است در جلسه آتی شورای رقابت باز هم به این موضوع پرداخته شود و این بحث ادامه داشته باشد. بر این اساس در جلسه آتی شورای رقابت هم بحث انحصاری بودن صنعت بیمه کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
قاضی پور تاکید کرد: قرار شده است اگر شورا به این نتیجه برسد که صنعت بیمه در کشور انحصاری است، خود شورا وارد نرخ‌گذاری صنعت بیمه شود و برای آن دستورالعمل تدوین کند و در اصل شورای رقابت با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه دستورالعمل نرخ‌گذاری را اعلام خواهد کرد.
این نماینده مجلس گفت: اما بنده به عنوان عضوی از شورای رقابت معتقدم که صنعت بیمه در ایران انحصاری فعالیت می‌کند و در عین حال تحمیل هم در این صنعت زیاد است.
وی گفت: با به نتیجه رسیدن انحصاری بودن صنعت بیمه، این موضوع توسط شورای رقابت قابل پیگیری برای تعیین دستورالعمل خواهد بود.

منبع: http://banker.ir/news/110231/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F

Leave a Reply