جایگاه انجمن های علمی تخصصی در موضوع نظارت بر صنعت بیمه

گسترش فعالیت شرکت های بیمه خصوصی در صنعت بیمه در چند سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. علاوه بر شرکت های جدیدالتاسیس، سه شرکت دولتی نیز خصوصی شده اند. با این وجود و با وجود فعالیت تعداد زیادی شرکت خصوصی هنوز هم بخش دولتی در حدود نیمی از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از  سایت تحلیلی-خبری آیین، گستره فعالیت فوق در حالی است که با وجود سهم قابل توجه بخش خصوصی، این حوزه اثرگذاری خاصی بر روند اصلاح نهادی و مقررات گذاری صنعت ندارد.
مطالعه ساختار نهادی و مقررات گذاری سایر کشورها نیز حاکی از آن است که بخش خصوصی و نهادهای حرفه ای جایگاه قابل توجهی در ساختار نظارتی سایر کشورها ایفا می کنند.

بیان مساله

بخش خصوصی در چارچوب نظارتی و تصمیم گیری صنعت بیمه جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص نداده است. تنها بازوی عملیاتی شرکت های بیمه، سندیکای بیمه گران ایران می باشد که در شورای عالی بیمه به عنوان یک عضو از مجموع ۱۰ عضو حضور دارد. هر چند که نماینده ای به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شورای عالی بیمه وجود دارد اما عملا این عضو، نماینده بیمه گزاران خواهد بود. بر این اساس و در این چارچوب شرکت های بیمه در نظام تصمیم گیری و نظارتی بازار بیمه نقش موثری ندارند. بر اساس استدلال فوق و با توجه به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در صنعت بیمه با افزایش تعداد شرکت های جدیدالتاسیس و خصوصی شدن شرکت های دولتی، حضور اثرگزارتر بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری صنعت ضروری به نظر می رسد.

 

مطالعه تطبیقی

مطالعات تطبیقی به عمل آمده بر روی نهادهای ناظر کشورهای مختلف نشان می دهد که نهادهای چندگانه ای بر صنعت بیمه آنها نظارت می کنند. در این بین، نقش انجمن های حرفه ای تخصصی و عمومی بسیار پررنگ می باشد. در بسیاری از کشورها، انجمن های حرفه ای بر اساس قانون شکل گرفته و شرکت های بیمه موظف به عضویت در آنها هستند. در جدول زیر نمونه هایی از جایگاه انجمن های علمی تخصصی در موضوع نظارت بر صنعت بیمه به همراه وظایف، مسئولیت ها و ماموریت آنها نمایش داده شده است؛

 

 

منبع: http://aiin.ir/index.php/news/8570-2015-06-11-05-48-26

Leave a Reply