معرفی اعضای رسمی جدید انجمن حرفه ای صنعت بیمه

هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه، اعضای رسمی جدید این انجمن را معرفی کرد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن در روز دوشنبه ۱۵/۴/۹۴ سوابق و صلاحیت های حرفه ای تعدادی از اعضای انجمن جهت عضویت رسمی در انجمن حرفه ای صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفت و آقایان علی صلاحی نژاد، محمدمهدی امانی، فیروز صادقی نژاد، حمیدرضا نورعلیزاده، احمد سازگار و سرکار خانم فریبا نقی پور به عنوان اعضای رسمی معرفی شدند. افراد معرفی شده ضمن دارابودن سابقه عضویت ۲ ساله در انجمن حرفه ای صنعت بیمه دارای سوابق حرفه ای و مدیریتی موثر در صنعت بیمه بوده اند.

هم اکنون انجمن حرفه ای صنعت بیمه مجموعا ۱۶۲ عضو دارد که از این تعداد ۵۹ نفر عضو رسمی این انجمن هستند.
لازم به ذکر است که انجمن حرفه ای صنعت بیمه به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سال ۱۳۹۱ آغاز به فعالیت کرد و دست اندرکان صنعت بیمه با درخواست عضویت در این تشکل حرفه ای و بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای آنها توسط انجمن، به عضویت انجمن حرفه ای صنعت بیمه پذیرفته می شوند.

Leave a Reply