چگونگی انتقال حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی

مشمولین نقل و انتقال حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی

اشخاصی که وجوهی را تحت عنوان حق بیمه به صندوق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نموده اند و به علت تغییر محل کار یا خدمت ویا طبق ضوابط قانونی از جمله تغییر وضع استخدامی ، تغییر صندوق بازنشستگی ، انتقال ، اخراج، استعفا ، بازخرید خدمت و اتمام یا فسخ قرارداد از شمول قانون بیمه تامین اجتماعی خارج و مشترک صندوق جدید قرار گرفته یا می گیرند.

مدارک مورد نیاز برای انتقال حق بیمه از سازمان بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی

– درخواست انتقال حق بیمه به سایر صندوقها ازسوی مؤسسه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی فعلی و یا فرد ذینفع یا وراث قانونی.
– حکم استخدامی مستخدم در مؤسسه جدید.

نحوه محاسبه حق بیمه قابل انتقال حق بیمه از سازمان بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی

جمع حق بیمه های وصول شده سهم بیمه شده و کارفرما به کسر حق بیمه سهم درمان = مبلغ قابل انتقال

دریافت بخشنامه چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق بیمه تامین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه

پول ، دلار

سرداری
  • آیا میشه بیمه ارتش رو به بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

2 دیدگاه ها

  1. سیمین می 14, 2018

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا