چگونگی انتقال حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی

مشمـولین نقل و انتقال حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی

اشخاصی که وجوهی را تحت عنوان حق بیمه به صندوق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نموده اند و به علت تغییر محل کار یا خدمت ویا طبق ضوابط قانونی از جمله تغییر وضع استخدامی ، تغییر صندوق بازنشستگی ، انتقال ، اخراج، استعفا ، بازخرید خدمت و اتمام یا فسخ قرارداد از شمول قانون بیمه تامین اجتماعی خارج و مشترک صندوق جدید قرار گرفته یا می گیرند.

مدارک مورد نیاز برای انتقال حق بیمه از سازمان بیمه تامین اجتماعی به سایر صنـدوق های بیمه و بازنشستگی

– درخواست انتقال حق بیمه به سایر صندوقها ازسوی مؤسسه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی فعلی و یا فرد ذینفع یا وراث قانونی.
– حکم استخدامی مستخدم در مؤسسه جدید.

نحوه محاسبه حق بیمه قابل انتقال حق بیمه از سازمان بیمه تامین اجتماعی به سایر صنـدوق های بیمه و بازنشستگی

جمع حق بیمه های وصول شده سهم بیمه شده و کارفرما به کسر حق بیمه سهم درمان = مبلغ قابل انتقال

دریافت بخشنامه چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق بیمه تامین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش پرداخت فیش حق بیمه از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش پرداخت فیش حق بیمه از طریق تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

آموزش لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

سرداری
  • آیا میشه بیمه ارتش رو به بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

۲ Comments

  1. سیمین اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷
    • منتخب مقالات بیمه اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

ارسال پاسخ

Sending