انتقاد وزیر بهداشت از عملکرد بیمه ها

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که برای سلامت مردم بطور جدی نگرانیم ، گفت :بیمه ها رها هستند و اگر خواستند دارویی را با قیمت دلخواهشان حمایت می‌کنند و پوشش می دهند و اگر نخواستند نیز توجه نمی کنند، این مسیری که می رویم صحیح نیست.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، دکتر سید حسن هاشمی در نشستی صمیمی با نخبگان تهرانی که حدود سه ساعت طول کشید با انتقاد از هجمه به جامعه پزشکی گفت: به اعتقاد بنده این قبیل اقدامات از سر عمد بوده و نادانی در کار نیست؛ به وی‍ژه این که قرار است اقشار و گروه های مختلف جامعه را مقابل هم قرار دهند.
  پزشکان را در رده های دوم و سوم سرمایه های جامعه معرفی کرد و پرسید: چرا بنا داریم این سرمایه ها را از بین ببریم.

وی گفت: واقعیت این است که به گونه ای تبلیغ کرده اند که همه به دنبال باندبازی و طایفه گرایی هستند ؛ هنر رسانه ها ایجاد تصویر نامطلوب از یک قشر یا گروه نیست که پزشک را مقابل پرستار، وکیل را مقابل دستگاه قضا، معلم را در مقابل آموزش و پرورش و غیره قرار دهند و فراموش نشود که هیچ صنفی حتا روحانیت نیز از این اقدام مصون نیستند.

هاشمی تصریح کرد: در همه طبقات اجتماعی اشکالاتی وجود دارد اما با هزینه مردم چرا چنین اقداماتی صورت می پذیرد.

وی اظهار کرد: ما باید مراقبت کنیم افراد خاطی در هر قشر و گروهی در جامعه هستند و باید شناسایی و مجازات شوند و سازمان نظام پزشکی و وزارت خانه در این حوزه باید دقیق تر و جدی تر عمل کنند.

هاشمی درباره جایگاه بخش خصوصی در حوزه سلامت هم یادآور شد:در همه اصناف نمایندگان بخش خصوصی می نشینند و به صورت سالانه درباره شیوه های ارائه خدمات و سطح دستمزدها برای سال جدید تصمیم گیری می کنند اما در حوزه سلامت دولت خودش راسا تصمیم گیری میکند و در این شرایط بخش خصوصی چگونه می تواند امیدی به آینده اش داشته باشد. بیمه ها هم که رها هستند.

وزیر بهداشت افزود: در شرایطی که بیمه ها رها هستند و اگر خواستند دارویی را با قیمت دلخواهشان حمایت می کنند و پوشش می دهند و اگر نخواستند نیز توجه نمی‌کنند من خودم هم برای وضعیت سلامت شهروندان نگرانم و این مسیری که می رویم صحیح نیست. در چنین وضعیتی بخش خصوصی هم برای سرمایه گذاری قدری دست و دلش می لرزد و هرکسی به راحتی وارد این حوزه نمی شود.

وی درباره خدمات توانبخشی هم گفت: در این حوزه متاسفانه هیچ گونه حمایتی از بیماران نمی‌شود و مثلا برای بیماران مبتلا به ام اس که بیشتر برای خانم ها اتفاق می افتد دولت در حد بضاعت انجام وظیفه کرد اما قطعا کافی نیست.

دیدگاه خود را ثبت کنید: