انتقاد وزیر بهداشت از عملکرد بیمه ها

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که برای سلامت مردم بطور جدی نگرانیم ، گفت :بیمه ها رها هستند و اگر خواستند دارویی را با قیمت دلخواهشان حمایت می‌کنند و پوشش می دهند و اگر نخواستند نیز توجه نمی کنند، این مسیری که می رویم صحیح نیست.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، دکتر سید حسن هاشمی در نشستی صمیمی با نخبگان تهرانی که حدود سه ساعت طول کشید با انتقاد از هجمه به جامعه پزشکی گفت: به اعتقاد بنده این قبیل اقدامات از سر عمد بوده و نادانی در کار نیست؛ به وی‍ژه این که قرار است اقشار و گروه های مختلف جامعه را مقابل هم قرار دهند.
  پزشکان را در رده های دوم و سوم سرمایه های جامعه معرفی کرد و پرسید: چرا بنا داریم این سرمایه ها را از بین ببریم.

وی گفت: واقعیت این است که به گونه ای تبلیغ کرده اند که همه به دنبال باندبازی و طایفه گرایی هستند ؛ هنر رسانه ها ایجاد تصویر نامطلوب از یک قشر یا گروه نیست که پزشک را مقابل پرستار، وکیل را مقابل دستگاه قضا، معلم را در مقابل آموزش و پرورش و غیره قرار دهند و فراموش نشود که هیچ صنفی حتا روحانیت نیز از این اقدام مصون نیستند.

هاشمی تصریح کرد: در همه طبقات اجتماعی اشکالاتی وجود دارد اما با هزینه مردم چرا چنین اقداماتی صورت می پذیرد.

وی اظهار کرد: ما باید مراقبت کنیم افراد خاطی در هر قشر و گروهی در جامعه هستند و باید شناسایی و مجازات شوند و سازمان نظام پزشکی و وزارت خانه در این حوزه باید دقیق تر و جدی تر عمل کنند.

هاشمی درباره جایگاه بخش خصوصی در حوزه سلامت هم یادآور شد:در همه اصناف نمایندگان بخش خصوصی می نشینند و به صورت سالانه درباره شیوه های ارائه خدمات و سطح دستمزدها برای سال جدید تصمیم گیری می کنند اما در حوزه سلامت دولت خودش راسا تصمیم گیری میکند و در این شرایط بخش خصوصی چگونه می تواند امیدی به آینده اش داشته باشد. بیمه ها هم که رها هستند.

وزیر بهداشت افزود: در شرایطی که بیمه ها رها هستند و اگر خواستند دارویی را با قیمت دلخواهشان حمایت می کنند و پوشش می دهند و اگر نخواستند نیز توجه نمی‌کنند من خودم هم برای وضعیت سلامت شهروندان نگرانم و این مسیری که می رویم صحیح نیست. در چنین وضعیتی بخش خصوصی هم برای سرمایه گذاری قدری دست و دلش می لرزد و هرکسی به راحتی وارد این حوزه نمی شود.

وی درباره خدمات توانبخشی هم گفت: در این حوزه متاسفانه هیچ گونه حمایتی از بیماران نمی‌شود و مثلا برای بیماران مبتلا به ام اس که بیشتر برای خانم ها اتفاق می افتد دولت در حد بضاعت انجام وظیفه کرد اما قطعا کافی نیست.

Leave a Reply