انتشارات جدید پژوهشکده بیمه در دسترس علاقمندان

روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه های زندگی دستاورد چهار طرح مهم پژوهشی را به متقاضیان ارائه می نماید.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه های زندگی دستاورد چهار طرح مهم پژوهشی را به متقاضیان ارائه می نماید.
انتشار چهار کتاب کاربردی توسط پژوهشکده بیمه اطلاعات پژوهشی تازه ای را در اختیار علاقمندان به صنعت بیمه قرار داده است.
انتشار کتابهای عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اتومبیل ، آتش سوزی و باربری و همچنین روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه های زندگی دستاورد چهار طرح مهم پژوهشی را به متقاضیان ارائه می نماید.
کتاب‌های یاد شده که به اجمال در بخش تازه های نشر وب سایت پژوهشکده معرفی شده اند از طریق فروشگاه مجازی خرید انتشارات به آدرس http://bookstore.irc.ac.ir قابل خریداری میباشند.

Leave a Reply