صنعت بیمه برای ارتقای سطح مشارکت اقتصادی به چه چیزی نیاز دارد.

یک کارشناس بیمه اعلام کرد که صنعت بیمه برای رتقای سطح مشارکت اقتصادی ، نیازمند تجدیدنظردر روش های خدمات دهی وتدوین  برنامه های اموزشی است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از پایگاه خبری نقدینه، حمیدرضا حاجی اشرفی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه با بیان این نکته که  صنعت بیمه در دنیا  برای جلب رضایت بیمه گزاران علاوه بر تامین خدمات و پوشش های بیمه ای، خدمات جانبی و مکمل مورد نیاز آنان را نیز تامین می کنند و به اصطلاح سوپر مارکت خدمات بیمه ای را ارایه می دهند افزود: برای ارائه چنین خدماتی، ضرورت تشکیل خوشه های خدماتی وجود دارد  و با تشکیل چنین خوشه هایی و ارائه خدمات مشاوره جامع به بیمه گزاران، علاوه بر تامین نیازهای بیمه ای ، بیمه گزاران در سایر موارد نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی با بیان این نکته که برای ارتقای صنعت بیمه از فعالیت کنونی به سمت ارایه خدمات جامع و مطلوب به بیمه گزاران، نیازمند ارائه  آموزش های لازم به کارکنان و اعضای شبکه توزیع صنعت بیمه هستیم، یادآور شد: به ویژه آموزش های مورد نیاز نمایندگان و کارگزاران که در خط اول اطلاع رسانی و ارتباط به بیمه گذاران قرار دارند بسیار ضروری به نظر می رسد.

به گفته حاجی اشرفی، کارگزاران و نمایندگان بیمه مهم ترین گروه  به لحاظ وظیفه و گستردگی حجم فعالیت هستند که با تامین نیازهای آموزشی  و مهارت آفرینی در آنان، صنعت بیمه می تواند با سرعت بسیار بالاتری در تامین حداکثر نیازها وانتظارات بیمه گزاران گام بردارد.

این کارشناس بیمه با تاکید بر این نکته که صنعت بیمه ما، پتانسیل و لیاقت ارتقای سطح مشارکت اقتصادی در کشور را دارد تصریح کرد: صنعت بیمه برای دستیابی به این مهم ، نیازمند تجدیدنظردر روش های خدمات دهی وتدوین  برنامه های اموزشی است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه آموزش های کاربردی و گذر از آموزش های مقدماتی صرف، می تواند گره موجود توسعه نیافتگی صنعت بیمه را باز کند.

Leave a Reply