ارتقاء سهم بیمه‌های زندگی بیمۀ‌کوثر در کرمان

راهبرد شرکت بیمۀ‌کوثر، ارتقاء سهم بیمه‌های زندگی در کشور است که با فرهنگ‌سازی و ارتقاء کیفیت شبکۀ فروش این موضوع در کرمان تحقق می‌یابد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط‌ عمومی بیمۀ‌کوثر، مدیرعامل این شرکت در مراسم افتتاح ساختمان جدید بیمۀ‌کوثر استان کرمان ضمن بیان مطلب فوق، تصریح‌کرد: بیمه صنعتی وارداتی و از حدود ۸۰ سال قبل به کشور ما آغاز به کار کرده است.

عبدالرسول عطایی با بیان اینکه بیمه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی داشته باشد و بیمه در کنار بورس و بانک نقش مهمی را ایفا می‌کند، خاطرنشان‌کرد: در حوزه‌هایی ازجمله پدافند غیرعامل خطرات و ر‌یسک‌هایی در زمان غیرجنگ را از‌طریق بیمه می‌توان پوشش داد.

وی با اشاره به اینکه بیمه صنعتی پیچیده و سخت است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف نقش داشته باشد، اما تاکنون نسبت‌به آن غافل بودیم به شاخص‌های مدنظر بیمه‌ای در دنیا اشاره کرد و گفت: مقایسه بیمه‌ای در دنیا با چند شاخص صورت می‌گیرد و نخستین آن ضریب نفوذ بیمه در هر کشور است.

مدیرعامل شرکت با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه‌ای از تولید ناخالص داخلی و میزان فروش بیمه‌نامه در آن کشور به‌دست می‌آید و این ضریب در ایران ۷/۱ درصد است، تصریح کرد: متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه شش‌درصد و در کشورهای پیشرفته بالغ بر ۱۲ درصد است و کشور ما نسبت به دنیا وضعیت خوبی ندارد.

عبدالرسول عطایی با اشاره به اینکه سرانه فروش بیمه‌ در کشور ما حدود ۸۴دلار است در حالی که متوسط جهانی ۶۵۰دلار و درکشورهای پیشرفته ۴هزار دلار است، عنوان‌کرد: نه‌درصد فروش بیمه‌ها در ایران بیمۀ زندگی است و از این لحاظ نیز رتبه خوبی در دنیا نداریم.

وی ادامه داد: بیمه در کشور ما از وضعیت خوبی برخوردار نیست و یکی از دلایل آن ریسک‌پذیری بالای مردم است و احتمال نمی‌دهند این اتفاق برای آنها رخ دهد.

مدیرعامل شرکت گفت: مشکل دیگر ما فرهنگ‌سازی بیمه است، انس و الفتی در زمینه بیمه در کشور ما وجود ندارد، ضمن اینکه شرکت‌های بیمه‌ای آن گونه که باید وارد موضوع نشده‌اند.

عبدالرسول عطایی اظهارداشت: در کشور ما محصولات بیمه‌ای محدود به سه تا چهار بیمه شده است و در مجموع ۶۰‌نوع خدمات بیمه‌ای ارایه می‌شود در حالی‌که در دنیا ۲۰۰نوع خدمت بیمه‌ای ارایه می‌شود.

وی افزود: در ایران بیمه از رونق شایسته و بایسته‌ای برخوردار نیست در بیمه نیروهای‌مسلح با تبلیغات صورت گرفته در بحث فرهنگ‌سازی در بیمه عمر و زندگی کارهای بسیار خوبی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت تصریح کرد: بیمۀکوثر در رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای در سال گذشته طبق آمار اعلام شده در بین ۲۹شرکت بیمۀ کشور از لحاظ میزان فروش رتبۀ ششم و بین شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی رتبۀ پنجم را دارد و هدف اصلی ما در چشم‌انداز۱۴۰۴ بهترین و بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور و رتبۀ اول است.

عبدالرسول عطایی با بیان اینکه ۲۸شعبۀ بیمه‌ای در استان کرمان است که هفت شعبه مربوط‌به بیمۀ ایران و مابقی بخش خصوصی است، اظهارداشت: بیمۀکوثر نسبت‌به سهمی که باید داشته باشند رضایت‌بخش نیست و انتظار ما از کرمان با وجود ۲۸نمایندگی بیش از این است.

Leave a Reply