همه چیز درباره اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

شرح وظایف اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

 • نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون و مقررات بیمه بیکاری در سراسر کشور .
 • سیاستگذاری و تعیین استراتژی های مربوط به حوزه بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل .
 • ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تأمین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و نظارت مستمر بر کمیت و کیفیت دوره های آموزشی .
 • تهیه و اصلاح دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به منظور ایجاد وحدت رویه .
 • مطالعه و بررسی عوامل مشکل زا در کارگاه ها و پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب و عملی به دستگاه های ذیربط به منظور پایداری مشاغل .
 • بررسی طرح های اصلاح ساختار واحدهای تولیدی مصوب کمیته فنی استانی و ارایه آنها به شورای عالی کار و نظارت بر نحوه اجرای آن .
 • مطالعه، بررسی و تهیه طرح ها و لوایح مرتبط با حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری .
 • انجام مطالعات تطبیقی نحوه اجرای بیمه بیکاری در سایر کشورها با هماهنگی دفتر امور بین الملل .
 • بهره گیری از نتایج پژوهش های کاربردی و برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و شرکای اجتماعی در راستای حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری .
 • بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی .
 • تجزیه و تحلیل عملکرد آماری ماهیانه، فصلی و سالیانه و تهیه گزارشات در زمینه های مرتبط .
 • بررسی و پاسخگویی به کلیه مکاتبات دستگاه ها، نهادها، سازمان ها، واحدهای اقتصادی و ارباب رجوع درخصوص بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل .
 • عضویت و حضور فعال و موثر در مجامع، نهادها و سازمانهای مرتبط با حمایت از مشاغل .
 • ارائه رهنمودهای لازم به واحدهای اجرایی در ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون بیمه بیکاری .

ادارات زیر مجموعه اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

۱- اداره سیاستگذاری و امور بیمه بیکاری

 • انجام مطالعات تطبیقی درخصوص نحوه اجرای بیمه بیکاری در سایر کشورها با همکاری دفتر امور بین الملل .
 • مطالعه و بررسی به منظور شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای قانون بیمه بیکاری و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه .
 • نظارت بر بهره برداری نرم افزارهای مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل و رفع مشکلات موجود .
 • تشکیل کمیته های هماهنگی ستادی بیمه بیکاری با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صندوق تامین اجتماعی .

۲ – اداره آسیب شناسی و اصلاح ساختار

 • بررسی موضوع اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی .
 • انجام بررسی های لازم و نظارت در ارائه تسهیلات بانکی به مقرری بگیران بیمه بیکاری به منظور اشتغال مجدد به آنان .
 • بررسی و نظارت بر اجرای طرح های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه ها .
 • بررسی و ارائه طرح های اصلاح ساختار اقتصادی مصوب کمیته های فنی استانی به شورای عالی کار .
 • تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعملها، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط .
 • شناسایی و رصد نمودن واحدهای مشکل دار و اقدامات عملی و کاربردی به منظور حمایت از مشاغل .

۳ – اداره نظارت و هماهنگی واحدهای استانی

 • نظارت بر حسن اجرای قانون، مقررات و دستورالعمل های مرتبط به بیمه بیکاری در واحدهای اجرایی .
 • مطالعه، بررسی و تهیه طرح ها، لوایح، قوانین و مقررات مربوط به بیمه بیکاری .
 • تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های اجرایی مرتبط با بیمه بیکاری .
 • همکاری و هماهنگی های لازم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به منظور آموزش و ارتقاء مهارت شغلی مقرری بگیران تحت پوشش .
 • تعیین شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد موضوعی و یکسان سازی آنها و ارایه به مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات .
 • تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی و فوق العاده سالیانه .
 • پیش بینی و تدوین برنامه های کاری واحدهای اجرایی با مشارکت استانها .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ریشه یابی علل کاهش یا افزایش آنها .
 • ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی و رتبه بندی آنها براساس پیش بینی های انجام شده به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه .

۴ – اداره حمایت از مشاغل

 • بررسی و شناسایی عوامل موثر در بروز مشکل در کارگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب و طرح های پیشنهادی مؤثر به منظور حمایت از مشاغل .
 • هماهنگی و ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات، به منظور حمایت از مشاغل .
 • همکاری مستمر با دستگاه ها و سازمان های ذیربط به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از کارگاه های مشکلدار .
 • پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات متشکله .
 • تهیه و اصلاح دستورالعمل ها، بخشنامه های مربوطه به منظور ایجاد وحدت رویه .
 • بهره گیری از نتایج پژوهش های کاربردی و برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و شرکای اجتماعی جهت شناخت عوامل مشکل آفرین در کارگاه ها و چگونگی مدیریت آنها در راستای حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری   .

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

ارمغان

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • خوب اینا چیکار می کنند
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا