همه چیز درباره اداره بیمه بیکاری

شرح وظایف اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

– نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون و مقررات بیمه بیکاری در سراسر کشور.
– سیاستگذاری و تعیین استراتژی های مربوط به حوزه بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل.
– ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تأمین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و نظارت مستمر بر کمیت و کیفیت دوره های آموزشی.
– تهیه و اصلاح دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به منظور ایجاد وحدت رویه.
– مطالعه و بررسی عوامل مشکل زا در کارگاه ها و پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب و عملی به دستگاه های ذیربط به منظور پایداری مشاغل.
– بررسی طرح های اصلاح ساختار واحدهای تولیدی مصوب کمیته فنی استانی و ارایه آنها به شورای عالی کار و نظارت بر نحوه اجرای آن.
– مطالعه، بررسی و تهیه طرح ها و لوایح مرتبط با حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری .
– انجام مطالعات تطبیقی نحوه اجرای بیمه بیکاری در سایر کشورها با هماهنگی دفتر امور بین الملل.
– بهره گیری از نتایج پژوهش های کاربردی و برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و شرکای اجتماعی در راستای حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری .
– بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.
– تجزیه و تحلیل عملکرد آماری ماهیانه، فصلی و سالیانه و تهیه گزارشات در زمینه های مرتبط.
– بررسی و پاسخگویی به کلیه مکاتبات دستگاه ها، نهادها، سازمان ها، واحدهای اقتصادی و ارباب رجوع درخصوص بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل.
– عضویت و حضور فعال و موثر در مجامع، نهادها و سازمانهای مرتبط با حمایت از مشاغل.
– ارائه رهنمودهای لازم به واحدهای اجرایی در ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون بیمه بیکاری .

ادارات زیر مجموعه اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

۱- اداره سیاستگذاری و امور بیمه بیکاری
– انجام مطالعات تطبیقی درخصوص نحوه اجرای بیمه بیکاری در سایر کشورها با همکاری دفتر امور بین الملل.
– مطالعه و بررسی به منظور شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای قانون بیمه بیکاری و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه.
– نظارت بر بهره برداری نرم افزارهای مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل و رفع مشکلات موجود.
– تشکیل کمیته های هماهنگی ستادی بیمه بیکاری با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صندوق تامین اجتماعی.
۲- اداره آسیب شناسی و اصلاح ساختار
– بررسی موضوع اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.
– انجام بررسی های لازم و نظارت در ارائه تسهیلات بانکی به مقرری بگیران بیمه بیکاری به منظور اشتغال مجدد به آنان.
– بررسی و نظارت بر اجرای طرح های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه ها.
– بررسی و ارائه طرح های اصلاح ساختار اقتصادی مصوب کمیته های فنی استانی به شورای عالی کار.
– تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعملها، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط.
– شناسایی و رصد نمودن واحدهای مشکل دار و اقدامات عملی و کاربردی به منظور حمایت از مشاغل.
۳- اداره نظارت و هماهنگی واحدهای استانی
– نظارت بر حسن اجرای قانون، مقررات و دستورالعمل های مرتبط به بیمه بیکاری در واحدهای اجرایی.
– مطالعه، بررسی و تهیه طرح ها، لوایح، قوانین و مقررات مربوط به بیمه بیکاری .
– تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های اجرایی مرتبط با بیمه بیکاری .
– همکاری و هماهنگی های لازم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به منظور آموزش و ارتقاء مهارت شغلی مقرری بگیران تحت پوشش.
– تعیین شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد موضوعی و یکسان سازی آنها و ارایه به مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.
– تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی و فوق العاده سالیانه.
– پیش بینی و تدوین برنامه های کاری واحدهای اجرایی با مشارکت استانها.
– بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ریشه یابی علل کاهش یا افزایش آنها.
– ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی و رتبه بندی آنها براساس پیش بینی های انجام شده به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه.
۴- اداره حمایت از مشاغل
– بررسی و شناسایی عوامل موثر در بروز مشکل در کارگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب و طرح های پیشنهادی مؤثر به منظور حمایت از مشاغل.
– هماهنگی و ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات، به منظور حمایت از مشاغل.
– همکاری مستمر با دستگاه ها و سازمان های ذیربط به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از کارگاه های مشکلدار.
– پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات متشکله.
– تهیه و اصلاح دستورالعمل ها، بخشنامه های مربوطه به منظور ایجاد وحدت رویه.
– بهره گیری از نتایج پژوهش های کاربردی و برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و شرکای اجتماعی جهت شناخت عوامل مشکل آفرین در کارگاه ها و چگونگی مدیریت آنها در راستای حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری  .

دریافت فیش بیمه , پرداخت فیش بیمه , مشاهده سوابق , لیست بیمه , تهیه لیست


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

حسینی
  • خوب اینا چیکار می کنند
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending