اجرای بیش از ۴۰ پروژه تحقیقاتی در پژوهشکده بیمه

برنامه توسعه نظام بیمه کشور و اهمیت ویژه آن برای صنعت بیمه زمینه اجرای بیش از ۴۰ پروژه مهم تحقیقاتی را در پژوهشکده بیمه فراهم آورده است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این مطلب را دکتر امیر صفری در سلسله نشست های کارگروه راهکارهای توسعه صنعت که با حضور صاحبنظران و دست اندرکاران صنعت بیمه برگزار می شود اعلام کرد و افزود: این موضوع حاکی از آن است که این برنامه با مطالعات و برنامه ریزی بسیار عمیقی برای صنعت بیمه کشور دنبال می شود.
وی با اعلام اینکه لازم است از فرصت ها برای معرفی ظرفیت های علمی این صنعت به خوبی بهره برداری شود ابراز داشت: در صورت اهتمام به ظرفیت های علمی موجود خانواده بزرگ صنعت بیمه شاهد بروندادهای قابل اعتنا و متناسب با نیازهای تازه این صنعت خواهیم بود. وی در مقایسه زیر ساختهای مطالعاتی برای تدوین نظام توسعه بیمه کشور که به عنوان یک ابر پروژه در دستور کار قرار داردبا برنامه تحول در صنعت بیمه که در سال های اخیر اجرا شد اعلام داشت: در برنامه تحول این سطح از مطالعات دیده نشده بود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه در سومین نشست کارگروه راهکارهای توسعه صنعت بیمه که به عنوان یکی از ۵ کارگروه مطالعاتی طرح بزرگ توسعه بیمه های بازرگانی مطرح است، در جمع بندی بحث های کارشناسی ۱۴ محور به شرح زیر مورد توافق قرار گرفت.
– بررسی ساختار مناسب بازار بیمه از بعد رقابتی و انحصاری بودن و قدرت انحصاری در صنعت بیمه ایران
– بررسی بازاررسانی از جمله بانک- بیمه و شبکه پرداخت خسارت در کشورهای منتخب جهان و ارائه راهکارهایی برای ایران
– بررسی تعامل اتکایی با جهان و راهکارهایی جهت تعادل نسبی در عملیات واگذاری و قبولی
– بررسی پدیده ریسک گریزی و ریسک پذیری در جامعه ایران و ارائه پیشنهادات اجرایی برای فرهنگ‌سازی
– بررسی الحاق ایران به WTO و نحوه ورود شرکت های بیمه خارجی به ایران و پیامدهای آن بر صنعت بیمه
– بررسی راهکارهای توسعه نیروی انسانی در صنعت بیمه
– بررسی تعامل بیمه با بازارهای پول و سرمایه (بانک و بورس) و استفاده از ظرفیت آنها در گردش منابع مالی و تقویت توان نگهداری و استفاده از ابزارهای جدید
– چالش ها و فرصت های مالیات و عوارض قانونی ملی و محلی در توسعه صنعت بیمه ایران
– چالش ها و فرصت های تعامل با نهادهای مختلف مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت بهداشت در توسعه صنعت بیمه
– بررسی موانع ایجاد شرکت‌های بیمه تخصصی رشته ای و منطقه ای در ایران
– تعریف مفاهیم و شاخص های رشد و توسعه بیمه
– راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در صنعت بیمه
– بررسی زیرساخت های ICT مورد نیاز برای توسعه صنعت بیمه
– بررسی ظرفیت و ظرفیت سنجی بازار بیمه در ایران

گفتنی است نشست های کارگروه نظام توسعه بیمه کشور با مسئولیت دکتر دقیقی معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه و حضور اساتید دانشگاه و صاحبنظران ارشد صنعت بیمه برگزار شده است.

Leave a Reply