مشاوره تلفنی 24 ساعته 99224343

ضریب نفوذ بیمه اجباری و بیمه اختیاری بیمه تامین اجتماعی

براساس گزارش بیدبرگ به نقل از دفتر آمار سازمان بیمه تامین اجتماعی ، ضریب نفوذ بیمه شدگان اجباری بیمه تامین اجتماعی (سهم بیمه شدگان اجباری از جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر کشور) از رقم ۷۳/۹ درصد در سال ۸۹ به ۷۷/۵ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است (رشد ۴/۸ درصدی) همچنین ضریب نفوذ بیمه شدگان غیراجباری ( بیمه اختیاری و مشاغل آزاد ) بیمه تامین اجتماعی (سهم بیمه شدگان غیر اجباری از جمعیت شاغل غیر مزد و حقوق بگیر کشور) طی این مدت از ۲۳ درصد به ۴۳/۶ درصد رسیده است (رشد ۸۹ درصدی) که نشان از افزایش پوشش بیمه ای سازمان در جمعیت شاغل غیر مزد و حقوق بگیر کشور می باشد. بدیهی است

با توجه به اینکه ۷۷/۵ درصد از جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر کشور تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی می باشند نمی توان انتظار داشت که ضریب نفوذ بیمه شده در این گروه افزایش چشمگیری داشته باشد.

سازمان بیمه تامین اجتماعی

 

Ahmad
  • بیمه ای هست که بهتر از بیمه اختیاری باشه؟
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ