مقالات روز: شرایط عضویت در اتاق های بازرگانی، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﻏﺮﺍﻣﺖ ، مصاحبه کانال شبکه ملی بازاریابی

 

شرایط عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن

اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، می توانند با رعایت شرایط زیر به عضویت اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن درآیند:
۱/۱– اشخاص حقیقی
۱/۱/۱- داشتن حداقل ۲۳ سال شمسی.
۲/۱/۱- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول.
۳/۱/۱- ارائه مدارکی از قبیل مجوز تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور.
۴/۱/۱- تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با ۳ سال سابقه یا تأیید ۲ نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ذیربط.
۵/۱/۱- امضاء تعهد نامه موضوع ماده ۲ آئین نامه.
۶/۱/۱- گواهی نداشتن سوء پیشینه.
۷/۱/۱- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
۸/۱/۱- داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
۹/۱/۱- دو قطعه عکس تمام رخ ۴*۶ جدید.
۱۰/۱/۱- تصویر شناسنامه.
۱۱/۱/۱- پرداخت حق عضویت.
اشخاص حقوقی
۱/۲/۱- کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند، بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد.
۲/۲/۱- گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای ۱/۱/۱، ۲/۱/۱ و ۶/۱/۱ باشد و تعهدنامه موضوع ماده ۲ آئین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
۳/۲/۱- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
۴/۲/۱- دو قطعه عکس تمام رخ ۴*۶ گیرنده کارت.
۵/۲/۱- تصویر شناسنامه گیرنده کارت.
۶/۲/۱- تصویر مدرک تأسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی.
۷/۲/۱- پرداخت حق عضویت.
تبصره ۱- اشخاص حقوقی که در شهرستانها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنمایند.
مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
تبصره ۲- اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.
مفاد مربوط به عضویت افراد مندرج در اساسنامه انجمن، امکان عضویت نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه،
کارگزاران حقیقی و حقوقی بیمه را به عنوان عضو اصلی فراهم نموده است.
سایر افراد حقیقی و حقوقی دیگر که به نوعی ارایه دهنده خدمات در صنعت بیمه هستند نیز میتوانند به عنوان عضو وابسته
در انجمن عضو شوند.
 —————————————————————————————————————————————–

 

مصاحبه هفتم از مجموعه مصاحبه های کانال شبکه ملی بازاریابی بیمه پیشگامان

مصاحبه هفتم نوبت به اقای محمدی مدیر عامل شرکت کارگزاری چتر اسمان اسایش رسید .ایشان فارغ التحصیل رشته بیمه و کامیپوتر هستند .
قبلا نماینده بیمه عمر کارافرین بوده ,باتوجه به شناختی که از قبل بواسطه چند جلسه مذاکره حضوری با ایشان داشتم ,میدانستم پاسخ ها قدری متفاوت خواهد بود .از سه بخش میتوان پیام حرفه ای ایشان در مصاحبه را دریافت نمود :۱_کارگزار میبایست به عنوان یک مشاور ابتدا پس از تحلیل نیاز بیمه گذار اقدام به طراحی بیمه نامه بنماید و سپس با توجه به نیاز ها تعیین شده بیمه نامه مورد نظر را از صنعت بیمه درخواست نماید .
۲_بیمه نامه به زبان ساده و مفهوم اصلی به مردم انتقال پیدا کند اگر توانستیم این کار رو انجام بدیم انوقت به افق چشم انداز در بخش بیمه ای ان خواهیم رسید .
۳_ما باید بیمه را از زمان مهد کودک اموزش بدهیم مثل الفبا باید اموزش داده شود .فروشندگان و فعالین صنعت بیمه باید بدانند که رسالت بزرگی بر گردنمان است .
در پاسخ ها توجه اقای محمدی ,به نقش اموزش و صداقت و نقش کارگزاران بعنوان مشاور بیمه گذاران و شرکت های بیمه و تاکید بر اینکه فروشنده بیمه میباید منافع و حقوق بیمه گذاران را بر منافع خود ترجیح دهند از جمله نظرات کاملا حرفه ای ایشان بود. تاکید بر این نکته که کارگزار میباید به دقت نیازهای بیمه گذارانش را رصد و در صدد تامین پوشش ان نیاز ها براید از جمله نظرات فنی بازاریابی بخش کارگزاری محسوب میتوان نمود .در خصوص فرهنگ سازی , تصریح بر تشریح خدمات بیمه به زبان ساده برای احاد مردم و بیمه گذاران را از مواردی میداند که برای رسیدن به افق چشم انداز بیست ساله کشور,برای درک مفاهیم و کاربردهای بیمه بسیار با اهمیت است .
فراز پاسخ های ایشان در این جملات نهفته است .”برای ارتقا فرهنگ بیمه و برند سازی باید از خودمان شروع کنیم اگر همه با هم و به اتفاق هم شروع کنیم این حرکت با کار تیمی به سرانجام خواهد رسید ”
در این فراز از سخنان ایشان این نکته مهم نهفته است که نمایندگان و کارگزاران بیمه نباید منتظر بنشینند که شرکت های بیمه برای انان برند سازی کنند ,برای ارتقا اعتبار شغلی و اجتماعی ودرامد اقدام به بازاریابی گروهی و مشارکت در این حوزه میتواند اهداف شغلی برای همه فروشندگان بیمه را تسهیل و تسریع نماید .از جناب اقای محمدی از بابت حضور ایشان در مصاحبه و پاسخ های هوشمندانه تشکر و ارزوی توفیق روزافزون ایشان را مینمایم.کارشناس بیمه ,حمید رضا حاجی اشرفی

—————————————————————————————————————————————–

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﻏﺮﺍﻣﺖ

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺣﻴﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺮﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ .
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺭﺍ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱﻫﺎﻱﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺭﺍ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﻻ ( Loss ) ﻳﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﺎﻻ ( Damage ) ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .

 —————————————————————————————————————————————–

نظرات: