یکی از ابزارهای مهم تامین مالی در اقتصاد، بیمه های زندگی است

بیمه های زندگی می بایست به عنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در گردهمایی مدیران و رؤسای استان ها و شعب بیمه آسیا که در مشهد برگزار شد، در ادامه مطلب فوق و با اشاره به قدمت و بنیانگذار بودن بیمه آسیا در معرفی و عرضه بیمه های عمر و پس انداز در کشور، گفت: بیمه های زندگی یک عنصر اساسی در چرخه اقتصادی کشور است و تلاش ما این است که از بیمه های زندگی به عنوان یکی از ابزار های مهم تامین مالی دراقتصاد بهره برده و این فرایند رادر بیمه آسیا شروع کنیم.
نایب رئیس هیأت مدیره بیمه آسیا با تصریح این موضوع که در صنعت بیمه کشور، اقتصاد بیمه از منظر عرضه دیده و تحلیل نشده است، بیان داشت: تلاش ما این است که اقتصاد بیمه را از منظر عرضه تحلیل کنیم و این موضوع به عنوان یک اولویت ضروری می بایست در بیمه آسیا نهادینه شود.
مدیرعامل بیمه آسیا با تاکید بر اینکه منافع کنترل داخلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شرکت برمی گردد، اظهار داشت: انتظار ما از مدیران و رؤسای استان ها و شعب بیمه آسیا در سراسر کشور این است که دید و نگاه استراتژیک به موضوعات بیمه ای داشته باشند.
دکتر کاردگر در ادامه افزود: مدیران استان ها، پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه خود را رصد و با مسئولان استانی تعامل و ارتباطی متقابل را پایه ریزی کنند.
مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به اینکه مدیران استانی باید دانش فنی و تخصصی خود را ارتقا دهند، گفت: با ارتقای دانش فنی و تخصصی می توانیم ادبیات فروش خود را در جهت افزایش پورتفوی و افزایش سهم خود از بازار صنعت بیمه کشور تغییر دهیم.
گفتنی است گردهمایی مدیران و رؤسای استان و شعب بیمه آسیا با تشکیل شش کارگروه شورای فنی و مدیران مستقل ـ شعب ـ مالی، اقتصادی و منابع انسانی ـ بیمه های اموال ـ بیمه های اشخاص و مسئولیت و توسعه بازار و شبکه فروش به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار شد.

Leave a Reply