ایرادات آیین نامه ۹۰ شورای عالی بیمه

در بخش های از آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه هرچند تلاش شده که مدیران با کیفیت سکان اداره شرکت های بیمه را برعهده بگیرند اما مسیر مناسبی برای کشف و انتخاب آنها در نظر گرفته نشده است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، متن یادداشت به قلم نوید انصاری فعال رسانه ای با عنوان «آیین نامه ۹۰ شورای عالی بیمه؛ منظومه ای از ایرادات»، به شرح ذیل است:
در سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۲۶/۳/۹۴ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه، به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، «آیین نامه نحوه احراز صالحیت حرفهای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه» مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره تصویب شد.
برخی کارشناسان، آیین نامه فوق الذکر را به عنوان یک آیین نامه نظارتی دیگر در صنعت بیمه قلمداد کردند و عنوان شد که حسب جایگاه مدیران موثر در شرکت های بیمه، صلاحیت آنها باید به تایید و توشیح نهاد حاکمیتی یعنی بیمه مرکزی برسد. اما این تحلیل فقط یک روی سکه بود و روی دیگر سکه پرونده ای بود از انتقاد به این شیوه نظارتی و این آیین نامه محدود کننده، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
۱-در فصل دوم- شرایط تایید صلاحیت آیین نامه ۹۰، میزان سنوات مدیریتی برای مدیران ارشد و مسئولین فنی، عملیاتی و مالی تعیین شده است، ولی در مورد انتخاب این تعداد سال ها، دلیل و علت خاصی به نظر نمی رسد. به عنوان مثال در مورد شرایط معاون فنی مدیر عامل آمده است که باید حداقل ۱۲ سال تجربه بیمه ای که حداقل نیمی از آن در دوره مدیریت فنی یکی از رشته های بیمه باشد، را دارا باشد. اما مشخص نیست این «۱۲ سال» بر چه مبنایی انتخاب شده است. چرا ۱۱ سال نه و چرا ۱۵ سال نه؟!
۲- در آیین نامه ۴۰ در مورد برخی مدیران جهت فعالیت در صنعت بیمه و شرکت های بیمه، احتیاج به نظر و تایید بیمه مرکزی قید شده است و آیین نامه شماره ۹۰، دایره مدیران شرکت های بیمه جهت اخذ نظر و تایید بیمه مرکزی را موسع و شرایط دستیابی به صلاحیت را مضییق کرده است. لذا به نظر می رسد اگر وضعیت به این منوال پیش برود احتمالا در آیین نامه ۱۴۰ احتمالی، تمام پرسنل شرکت های بیمه باید تایید بیمه مرکزی را اخذ کنند!!!
۳- یکی از مشکلاتی که صنعت بیمه با آن دست و پنجه نرم می کند عدم بازدهی مناسب سهام است در این وضعیت سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به سختی به این صنعت تمایل پیدا می کنند، لذا هر فعالیتی که باعث کند و سخت شدن ورود سرمایه گذران به صنعت بیمه شود، نقض غرض است.
افراد و سهامدارن حقیقی و حقوقی باید این حق را داشته باشند که نماینده و شخصی را در هیات مدیره شرکت های بیمه داشته باشند و بتوانند از این مزیت استفاده کنند ولی آیین نامه بیمه مرکزی با اعلام شرایط جدید، این امکان را از افراد و سهامداران می گیرد.
بیمه مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشد که دستاوردهای شرکت های بیمه نشان از وضعیت و تحولات درونی آنهاست و برای بررسی وضعیت شرکت های بیمه، سنجش ذخایر، توانگری مالی، بررسی صورت های مالی و بسیاری شاخص های دیگر کفایت می کند. لذا عقبگرد به تعیین و تایید صلاحیت افراد هیات مدیره، حداقل گرایی و فهم غیر صحیح و ناکافی از مفهوم نظارت است.
۴-در فصل دوم – شرایط تایید صلاحیت آمده است که مدیرعامل و قائم مقام او باید ۱۰ سال تجربه مدیریتی که حداقل نیمی از آن تجربه بیمه ای باید باشد، داشته باشند. در این دستور العمل هم مشخص نشده است که ۱۰ سال و ۵ سال بر چه اساسی انتخاب شده است؟ و از این مهمتر به این نکته توجه نشده است که چه بسا مدیران غیر بیمه ای وجود داشته باشند که با ورود به صنعت بیمه موجب قوت و قدرت این صنعت باشند. این قسمت از آیین نامه، نوعی خود تحریمی است؛ چرا که از ورود مدیران توانمند و قوی به صنعت بیمه جلوگیری می کند و باعث کندی چرخش نخبگان در صنعت بیمه می شود.
متاسفانه در روح آیین نامه ۹۰، شرکت های بیمه به عنوان موجوداتی عاقل که توان تشخیص خوب از بد را دارند و به دنبال بهینه کردن منطقی منافع خود هستند و برای نیل به این اهداف از افراد متخصص استفاده می کنند، در نظر گرفته نشده است و دائما لازم است که آنها کنترل شوند و نه نظارت (خلط میان وظیفه نظارت و کنترل) و این در حالی است که قانون بیمه مرکزی را موظف به نظارت کرده است و نه کنترل. در ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آمده است: «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.» و شاید بهتر باشد تعیین و تایید صلاحیت افراد را برعهده نهادهای غیر حاکمیتی و حرفه ای قرار داد.

Leave a Reply