آموزش پرسنل و ارایه نرخهای فنی به جای رفتار غیرحرفه‌ای

به گزارش بیدبرک و نقل از ریسک نیوز، به شرکت های بیمه ای پیشنهاد می شود به جای رفتار غیرحرفه‌ای، بر روی آموزش پرسنل و ارایه نرخهای فنی کار کنند. همچنین به بیمه گزاران پیشنهاد می شود ارزش خدمات نمایندگان و کارگزاران بیمه را دریابند و با پای خود به مسلخ نروند ،این کار جز خودکشی بیمه گزار به پیشنهاد شرکت بیمه چیز دیگری نیست.

درحالی که نمایندگان و کارگزاران پرتلاش صنعت بیمه هر روز به امید روزی پر کار روز خود را آغاز می کنند و در این راه رقبای نیرومندی همچون بانکها، موسسات بی مجوز مالی، بورس، صندوقهای بی مجوز بیمه گر (شرکت آتیه سازان حافظ)، صندوقهای خود بیمه گر و از همه مهمتر آقازاده هایی که مالک بی چون و چرای پرتفوهای شرکت هستند و کارمزد های کلان می گیرند بر سر راهشان قرار دارند،
به تازگی برخی شعب برخی از شرکتهای بیمه نیز به گروه رقبا افزوده شده اند.
میپرسید چگونه؟!!!
بسیار ساده؛
۱_ دادن نمایندگی بیمه به بستگان بیمه گزاران بزرگ
۲_ پیشنهاد به بیمه گزار برای دریافت تخفیف بیشتر از راه بستن قرارداد مستقیم با شعبه و حذف نماینده یا کارگزار

چندی پیش یکی از دوستان نماینده که کارد به استخوانش رسیده بود می گفت که با صرف هزینه ای هنگفت بیمه گزار بزرگی را تا پای قرارداد کلان آورده. اما بیمه گزار به دلیل نامشخصی اصرار به بستن قرارداد به صورت مستقیم با شعبه داشته. رییس شعبه نیز به بهانه درخواست بیمه گزار تیر خلاص را به نماینده میزند و قراردادها با کد شعبه صادر میشود.

پس از چندی از طریق یکی از کارکنان شعبه متوجه اصرار بیمه گزار برای دریافت تخفیف از رییس شعبه و پیشنهاد رییس جهت حذف نماینده میشود.
اما چون نرخهای پس از تخفیف به نماینده و سپس به بیمه گزار اعلام شده و سپس به اصرار بیمه گزار بیمه نامه به کد شعبه صادر شده بود هیچ مدرکی دال بر تبانی وجود نداشت.

بیمه گزار از همه جا بی خبر نمیداند که با پای خود به مسلخ می رود. چرا که وقتی که بدون حضور مشاور خود (نماینده یا کارگزار) به عقد قرارداد اقدام میکند خودکشی بیش نکرده است.

بیمه گزار خرسند از هوش و فراست خود در حذف واسطه و دریافت تخفیف به شرکت خود بازمی گردد، خسارت روی میدهد و بیمه گزار از همه جا بی خبر بیمه نامه در دست به شرکت بیمه بازمیگردد.

کافی است شرکت بیمه در زمان صدور بیمه نامه کمی خرده شیشه به خرج داده باشد، آن زمان است که از پرداخت خسارت سر بازمیزند و بیمه گزار میماند و دادگاه و حق الوکاله های آنچنانی و در پایان نگرفتن خسارت.

بیمه گزار می ماند و یک تخفیف و یک دنیا حسرت از کنار زدن مشاور خود در زمان صدور بیمه نامه.

نتیجه اخلاقی
به شرکتهای بیمه ای که اینگونه رفتار می کنند پیشنهاد می شود به جای رفتار غیرحرفه‌ای، بر روی آموزش پرسنل و ارایه نرخهای فنی کار کنند. همچنین به بیمه گزاران پیشنهاد میشود ارزش خدمات نمایندگان و کارگزاران بیمه را دریابند و با پای خود به مسلخ نروند. این کار جز خودکشی بیمه گزار به پیشنهاد شرکت بیمه چیز دیگری نیست.
سلیمانیا کارگزار رسمی بیمه

Leave a Reply