آمار عملکرد بازار بیمه کشور در فروردین ۱۳۹۴ منتشر شد

شرکت های بیمه در فروردین ۱۳۹۴ حدود ۱۰.۳ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید و حدود ۵.۴ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس گزارش اداره تحلیل های آماری، حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۲۸.۲ درصد رشد نسبت به فروردین سال گذشته به حدود ۱۰.۳هزار میلیارد ریال رسید. سهم بخش غیردولتی از این مقدار به حدود ۶۳.۵ درصد رسید و ۳۶.۵ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
بر اساس این گزارش، شرکت های‌ بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان، دانا، پاسارگاد، کارآفرین و معلم (هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۷۹.۴ درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند.
طبق این گزارش، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت با ۶.۴ درصد رشد نسبت به مدت فروردین سال قبل حدود ۲.۶ میلیون فقره بود. طی این مدت همچنین ۴۰.۲ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد و  ۱۶.۳درصد به رشته بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۱۳.۷درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
شرکت‌های بیمه همچنین طی این مدت حدود ۵.۴ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با فروردین سال قبل، ۴.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. ۵۷.۷ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
شرکت های بیمه همچنین نزدیک به ۱.۲ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل حدود ۲۳ درصد رشد داشته است.
۳۷.۸ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه در رشته بیمه درمان و ۳۳.۸ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است. بیمه زندگی نیز ۷.۴ درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۲.۹ درصد بود و در مقایسه با سال قبل ۱۱.۹ واحد کاهش نشان ‌داد. نسبت خسارت هشت شرکت بیمه: سینا، دانا، ملت، پارسیان، آرمان، کوثر، ایران و نوین بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده (به ترتیب با: ۱۷۳.۳، ۹۱ ، ۸۴.۵ ، ۸۲.۳ ، ۶۸.۸ ، ۶۴.۵ ، ۶۱.۳ و ۵۷.۲ درصد) است.
دو رشته‌ بیمه درمان و بدنه اتومبیل به ترتیب با حدود ۱۲۳ و ۶۸ درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به غیر از بیمه اعتبار با ۳۵۹۰.۲درصد نسبت خسارت).
پس از رشته های نامبرده، نسبت خسارت دو رشته‌ بیمه شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده (به ترتیب با: ۴۴.۴ و ۴۴.۷ درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.

کمک هزینه زایمان

بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا