بیمه آتیه سازان حافظ فاقد مجوز است

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت:از نظر بیمه مرکزی شرکت"بیمه آتیه سازان حافظ "فاقد مجوز فعالیت در بیمه های تجاری و درمانی است و قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان با این شرکت مورد تایید ما نیست.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، حبیب میرزایی گفت: طبق قانون هر بیمه تکمیلی که بخواهد به صورت صندوقی اداره شود باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرد و آموزش و پرورش تاکنون هیچ مجوزی در این باره از بیمه مرکزی دریافت نکرده است.

معاون نظارت بیمه مرکزی ادامه داد: طبق مصوبات شورای عالی بیمه اگر بیمه گذاری بخواهد خدماتی خارج از چارچوب آئین نامه مصوب از شرکت های بیمه‌ای خریداری کند حتما باید از بیمه مرکزی مجوز داشته باشد.

میرزایی گفت: در قراردادی که آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ برای بیمه طلایی فرهنگیان منعقد کرده است برای هر فرهنگی سرانه ماهانه ۳۰ هزار تومان درنظرگرفته شده که این حق بیمه به صورت شناور و براساس عملکرد شرکت بیمه قابل تعدیل است.

دیدگاه خود را ثبت کنید: